10x Genomics Support/In Situ Gene Expression/Documentation/Instruments/Xenium Analyzer/

Xenium Analyzer UKCA Declaration of Conformity

  • CG000634_XeniumAnalyzer_UKCA_DOC_RevA.pdf

    Specifications, CG000634

    CG000634_XeniumAnalyzer_UKCA_DOC_RevA.pdf

    View and download

For use with:

  • Xenium Analyzer, PN-1000529
  • Xenium Analysis Computer, PN-1000534
Document Type
Specifications

Last Modified
December 5, 2022